Chính Sách Bảo Mật của Vải Thun Phú Sang

1. Giới thiệu

Vải Thun Phú Sang cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách hàng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

2. Thông tin Chúng Tôi Thu Thập

  • Thông tin Cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, và thông tin thanh toán khi bạn đăng ký tài khoản hoặc thực hiện mua sắm trên website.
  • Thông tin Phi cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin phi cá nhân như địa chỉ IP, loại trình duyệt, trang web tham chiếu, và các hoạt động trên trang web để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

3. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin

  • Cung cấp Dịch vụ: Sử dụng thông tin để xử lý đơn hàng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  • Cải thiện Dịch vụ: Sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng dịch vụ.
  • Liên lạc với Bạn: Gửi thông báo về đơn hàng, khuyến mãi, cập nhật và thông tin quan trọng khác liên quan đến sản phẩm vải thun Phú Sang.

4. Chia Sẻ Thông Tin của Bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ các trường hợp sau:

  • Nhà cung cấp Dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi vận hành trang web, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn.
  • Yêu cầu Pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc cơ quan chức năng.

5. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, mất mát hoặc tiết lộ. Các biện pháp bao gồm mã hóa SSL, kiểm soát truy cập và các giao thức bảo mật khác.

6. Quyền của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới.

7. Cookies và Công nghệ Theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối cookies, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của trang web.

8. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang này và có hiệu lực ngay khi đăng. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.

9. Liên Hệ với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

  • Email: vaithunphusang@gmail.com
  • Số điện thoại: 0901 470 794 – 0938 037 704
  • Địa chỉ: 2R Đường Phạm Phú Thứ , Phường 11, Thành phố Hồ Chí Minh