Blue Jeans Go Green™ – Tái chế vải denim cho môi trường

Tái chế vải denim Blue Jeans Go Green™ của Cotton Incorporated Công ty Anthropologie đã thông báo về việc mở rộng hợp tác với chương trình tái chế vải denim Blue Jeans Go Green™ của Tổ chức Cotton Incorporated. Ngày 5 tháng 2 năm 2024, tại thành phố Philadelphia – Anthropologie, một thương hiệu quốc…